شهریه دوره های آموزشگاه‌های

مراقبت و زیبایی مردانه

مصوب سازمان فنی و حرفه‌ای کشور در سال ۱۳۹۹

آموزشگاه آرایشگری مردانه عصر مو

آموزشگاه آرایشگری مردانه عصر مو برگزاركننده دوره‌هاى حرفه‌ای و تخصصى

دوره‌های آرایشگری و پیرایشگری آقایان زیر نظر سازمان فنی و حرفه‌ای کشور